Aktualności

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

  • Drukuj

Szanowne Członkinie i Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej zarząd Towarzystwa zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania,
3) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
4) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7) wybór zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
8) wybór komisji rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
9) wybór Sądu Koleżeńskiego
10) przyjęcie planu pracy na rok 2021,
11) sprawy różne i wolne wnioski.

Walne zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 17.3o w Pensjonacie „CDN” w Żyznowie 292c i będzie połączone z grillem towarzyskim. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu, a ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

W trakcie zebrania prosimy o założenie maseczek.

Z poważaniem

Imieniem Zarządu Towarzystwa

Prezes Zarządu Towarzystwa

dr Antoni Chuchla