Nowy "Rocznik Niebylecki 2016/2017" już dostępny

Ukazał się kolejny, IV tom „Rocznika Niebyleckiego”. Najnowsza publikacja pt. „ Rocznik Niebylecki 2016/2017” jak zwykle odkrywa wiele nieznanych faktów dotyczących Ziemi Niebyleckiej jak i związanych z nią osób. Rocznik można nabyć w cenie 30 zł w Urzędzie Gminy w Niebylcu.

Czytaj więcej: Nowy "Rocznik Niebylecki 2016/2017" już dostępny

Zasady redakcyjne

  1. Na łamach wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej „Rocznika Niebyleckiego” mogą być wydawane dotąd niepublikowane prace naukowe i popularnonaukowe, najlepiej wiążące się tematycznie z ziemią niebylecką. Autor powinien zadeklarować, że w przypadku zaproponowanego materiału nie zachodzą zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship”.
  2. Teksty powinny być oddawane do „Rocznika Niebyleckiego” do 30 września roku poprzedzającego wydanie kolejnego zeszytu oraz:

    Czytaj więcej: Zasady redakcyjne

Nowy numer „Rocznika Niebyleckiego”

Ukazał się nowy numer „Rocznika Niebyleckiego” – 2015 r.  – jest do nabycia w Urzędzie Gminy w Niebylcu, sekretariat, w cenie 30 zł. za egz.
Przed dwoma laty rozpoczęliśmy druk  „Rocznika Niebyleckiego”, jako wydawnictwa dokumentującego stan wiedzy o naszym regionie. W roku bieżącym oddajemy do rąk Państwa już trzeci tom, co dowodzi wielkiej popularności tego wydawnictwa i świadczy o ciągłym poszerzaniu kręgu osób chcących u nas publikować swoje teksty. Osób takich mamy coraz więcej, a plany i zamierzenia bardzo śmiałe. Ogromnie nas to cieszy, ponieważ świadczy o ciekawej i osobliwej historii regionu, a także o ciągłym jej pielęgnowaniu i poszerzaniu wiedzy o niej.
Rocznik, już tradycyjnie, ma strukturę trójdzielną. Najpierw dajemy opracowania, następnie relacjonujemy wydarzenia, które miały miejsce w ciągu mijającego roku, a w części trzeciej zamieszczamy biogramy osób ważnych dla regionu.

Czytaj więcej: Nowy numer „Rocznika Niebyleckiego”

Ukazał się nowy tom „Rocznika Niebyleckiego”

W ubiegłym tygodniu ukazał drugi tom „Rocznika Niebyleckiego”. Jest on skromniejszy od ubiegłorocznego – głównie za sprawą mniejszej liczby biogramów – ale równie ciekawy i interesujący. Zawiera bowiem wiele cennych informacji, o których do tej pory nie pisano, albo pisano ale tylko w sposób przyczynkarski. W roku bieżącym zamieszczamy w „Roczniku” 11 artykułów, opisujemy trzy ważne wydarzenia oraz prezentujemy 25 biogramów.

Część poświęcona opracowaniom, rozpoczyna artykuł ks. Czesława Goraja, proboszcza parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu, pt. „Liturgia źródłem życia każdej wspólnoty parafialnej. Rozważania teologiczne na podstawie Konstytucji o liturgii świętej SACROSANCTUM CONCILIUM Soboru Watykańskiego II”, w którym Autor przedstawia rolę i znaczenie liturgii rozumianej jako podstawa i źródło życia każdej wspólnoty chrześcijańskiej, zwłaszcza wspólnoty parafialnej.

Czytaj więcej: Ukazał się nowy tom „Rocznika Niebyleckiego”

I tom "Rocznika Niebyleckiego" już do nabycia

Szanowni Państwo!

Zachęcam do nabycia I tomu „Rocznika Niebyleckiego”, który ma przybliżyć mieszkańcom wiedzę o przeszłości, a także o teraźniejszości regionu oraz ocalić od zapomnienia pamięć o osobach, które przez swoją pracę, służbę i postawę wywarły na naszym środowisku niezatarty ślad.

Czytaj więcej: I tom "Rocznika Niebyleckiego" już do nabycia

Dodatkowe informacje