Aktualności

Zaproszenie na wykład prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca oraz dr Ivanny Luchakivska

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zaprasza na spotkanie, w czasie którego zaprezentowane zostaną wykłady nt. różnorodności kulturowej i etnicznej regionu niebyleckiego.  Wykłady te wygłoszą:

  • prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec pt. Rusini, Ukraińcy, grekokatolicy z lokalnej perspektywy. Rzeszów, Zalesie, Dębno w świetle badań własnych,
  • dr Ivanna Luchakivska, Kwestia świadomości narodowej Ukraińców w XIX i XX w. w świetle  historiografii ukraińskiej.


Profesor W. Wierzbieniec jest kierownikiem Zakładu Historii i Kultury Żydów w Uniwersytecie Rzeszowskim i dedykuje swój wykład  pamięci Anny Żyźniewskiej i Joanny Zubal – gorliwych grekokatoliczek i strażniczek pamięci o jarosławskich grekokatolikach, natomiast dr Ivanna Lachivska pracuje jako adiunkt w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 marca godz.. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. W załączeniu plakat.

Zapraszamy serdecznie

Dodatkowe informacje